MENU

Výměna průkazů způsobilosti 2022

KURZY PLAVIDLA

Výměna průkazů způsobilosti 2022

v souvislosti s Informací Státní plavební správy č. 4/2022

Poslední termín výměny

V důsledku probíhajícího legislativního procesu při schvalování novely zákona o vnitrozemské plavbě nelze přesně stanovit datum účinnosti, předpokládá se podzim roku 2022.

Postup při podání žádosti o výměnu plavebního dokladu

  1. Vyplnit formulář – Žádost o VÝMĚNU plavebního dokladu – viz zde.(případně k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy, v sekci Doklady osob, Další odkazy, Formuláře)
  2. Přiložit průkaz způsobilosti.(nebo kolkovou známku v hodnotě Kč 100,-).
  3. Doručit žádost nejlépe poštou, případně osobně v úřední dny, mimo úřední dny lze také žádost podat na podatelnu kterékoliv pobočky Státní plavební správy.
    (elektronické podání této žádosti není možné)
  4. Vyzvednout nový průkaz.Průkaz je nutné vyzvednout OSOBNĚ, případně prostřednictvím zplnomocněné osoby (není nutná ověřená plná moc).Informace o průkazech připravených k převzetí – viz zde.(případně k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy, v sekci Doklady osob, Další odkazy, Průkazy k převzetí)
Máte dotazy? Nevíte jaký kurz zvolit? Potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám!
Sledujte nás