MENU

Novinky 2023 – spousta novinek díky novele zákona

KURZY PLAVIDLA

Změny ve zkouškách vůdců malých plavidel

NOVINKA: UPOZORNĚNÍ:
Zkouška z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla musí být složena přede dnem podání žádosti o udělení oprávnění.

V praxi to znamená, že: od 1. 3. 2023 musí ověřovatelé praktických dovedností (školitelé) zasílat elektronicky na plavební úřad seznamy s nacionály osob, které splnili praktickou část. Následně plavební úřad tyto jména zapracuje do svého informačního systému. Teprve potom může žadatel nebo i školitel (za žadatele) zaslat žádost o vykonání zkoušky. Žádost je možné podat elektronickou cestou. Případně je možné zaslat písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady na pobočku Státní plavební správy, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky. 

!!!!! 10 dnů před zkouškou, tzn. po školení odešle školitel seznam ověřených osob a hned první pracovní den podá žádosti o zkoušku, ale i tak bude trvat 14 dnů kalendářních (10 pracovních dnů) než bude moci uchazeč samotnou zkoušku vykonat !!!!!

Nově tedy stačí žádost a potvrzení od lékaře předat v den školení.

Výměna průkazů způsobilosti

v souvislosti s Informací Státní plavební správy č. 4/2022

Poslední termín výměny – platí pro průkazy do roku 2014

V důsledku probíhajícího legislativního procesu při schvalování novely zákona o vnitrozemské plavbě nelze přesně stanovit datum účinnosti, předpokládá se konec roku 2023

Postup při podání žádosti o výměnu plavebního dokladu

Výměna průkazů způsobilosti

  1. Vyplnit formulář – Žádost o VÝMĚNU plavebního dokladu – viz zde.(případně k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy, v sekci Doklady osob, Další odkazy, Formuláře)
  2. Přiložit průkaz způsobilosti.(nebo kolkovou známku v hodnotě Kč 100,-).
  3. Doručit žádost nejlépe poštou, případně osobně v úřední dny, mimo úřední dny lze také žádost podat na podatelnu kterékoliv pobočky Státní plavební správy.
    (elektronické podání této žádosti není možné)
  4. Vyzvednout nový průkaz.Průkaz je nutné vyzvednout OSOBNĚ, případně prostřednictvím zplnomocněné osoby (není nutná ověřená plná moc).Informace o průkazech připravených k převzetí – viz zde.(případně k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy, v sekci Doklady osob, Další odkazy, Průkazy k převzetí)

Platnost průkazů vůdců malých a rekreačních plavidel

Na vydávaných dokladech bude vyznačena doba platnosti dokladu.

Vždy platí, že doklad je platný do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne stanoveného věku nebo je ukončena platnost dokladu.

V požadavcích na vydání tohoto průkazu nejsou žádné výrazné změny, změna však nastává ve vyznačení platnosti průkazu: do dosažení věku 65 let, dále po dobu 5 let do dosažení věku 70 let a dále vždy 2 roky.

Máte dotazy? Nevíte jaký kurz zvolit? Potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám!
Sledujte nás