MENU

Novinky 2024

KURZY PLAVIDLA

Změny ve zkouškách vůdců malých plavidel

NOVINKA: UPOZORNĚNÍ:
Zkouška z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla musí být složena přede dnem podání žádosti o udělení oprávnění.

V praxi to znamená, že: od 1. 3. 2023 musí ověřovatelé praktických dovedností (školitelé) zasílat elektronicky na plavební úřad seznamy s nacionály osob, které splnili praktickou část. Následně plavební úřad tyto jména zapracuje do svého informačního systému. Teprve potom může žadatel nebo i školitel (za žadatele) zaslat žádost o vykonání zkoušky. Žádost je možné podat elektronickou cestou. Případně je možné zaslat písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady na pobočku Státní plavební správy, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky. 

!!!!! 10 dnů před zkouškou, tzn. po školení odešle školitel seznam ověřených osob a hned první pracovní den podá žádosti o zkoušku, ale i tak bude trvat 14 dnů kalendářních (10 pracovních dnů) než bude moci uchazeč samotnou zkoušku vykonat !!!!!

Nově tedy stačí žádost a potvrzení od lékaře předat v den školení.

Výměna průkazů způsobilosti

Poslední termín výměny

Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě nabyla účinnosti dne 1. března 2023. Na základě přechodných ustanovení je prodloužena lhůta pro podání žádostí o výměnu průkazů způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel, a to do jednoho roku od nabytí účinnosti novely zákona. Prodloužení lhůty podání žádostí o výměnu se netýká průkazů způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých. O výměnu těchto průkazu bylo možné požádat pouze do nabytí účinnosti novely zákona.

  • Průkazy způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel
    Posledním dnem podání žádosti o výměnu průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla byl 29. únor 2024.
  • Nyní pokud je někdo kdo opomněl vyměnit starý průkaz, již musí vykonat celý proces zkoušky znovu.

Platnost průkazů vůdců malých a rekreačních plavidel

Na vydávaných dokladech bude vyznačena doba platnosti dokladu.

Vždy platí, že doklad je platný do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne stanoveného věku nebo je ukončena platnost dokladu.

V požadavcích na vydání tohoto průkazu nejsou žádné výrazné změny, změna však nastává ve vyznačení platnosti průkazu: do dosažení věku 65 let, dále po dobu 5 let do dosažení věku 70 let a dále vždy 2 roky.

Máte dotazy? Nevíte jaký kurz zvolit? Potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám!
Sledujte nás