MENU

O SPOLEČNOSTI

KURZY PLAVIDLA

CO VŠE NABÍZÍME?

Náplně kurzů jsou v souladu s platnými  směrnicemi Plavebního úřadu pro vydávání mezinárodních průkazů způsobilosti k vedení malého plavidla na vnitrozemských vodních cestách a na moři.

Způsobilost k vedení malého plavidla obsahuje níže uvedené kategorie. Jedná se o vůdce malého plavidla dále VMP a mezinárodní průkaz způsobilosti dále MPZ.

Formou víkendového kurzu Vás připravíme na úspěšné složení teoretické zkoušky. Teoretická zkouška se provádí na Plavebním úřadu v Přerově formou testů na počítači. Test VMP nebo MPZ se provádí v závislosti na Vašem výběru, popřípadě oba testy jdoucí po sobě.

VMP

VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA
Pouze vnitrozemské vodní cesty

Opravňuje držitele k vedení rekreačních plavidel do délky 20 m s vlastním pohonem na vnitrozemských vodních cestách (nikoliv na moři) na území České republiky i v zahraničí. Jedná se o základ všeho, bez získání oprávnění Vůdce malého plavidla není možno dále rozšiřovat.

Příprava ke zkouškám probíhá formou víkendového kurzu. Obvykle v následujícím týdnu po absolvování kurzu následuje provedení zkoušky na Plavebním úřadě v Přerově formou počítačového testu.

MPZ

MEZINÁRODNÍ PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI NA MOŘE
Pouze moře

Jedná se o rozšíření průkazu Vůdce malého plavidla. Držitele opravňuje k vedení rekreačních plavidel do délky 20 m do vzdálenosti nepřevyšující 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, kdy maximální síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice.

Příprava ke zkouškám probíhá formou víkendového kurzu stejně jako u VMP. Průkaz MPZ je možné získat zároveň s průkazem VMP. Na plavebním úřadě budete mít dva testy z teorie po sobě v jednom termínu. Obvykle v následujícím týdnu po absolvování kurzu následuje provedení zkoušky na Plavebním úřadě v Přerově formou počítačového testu.

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

OSVĚDČENÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ
Dle vyhlášky MD č. 42/2015

Pro žadatele o způsobilost vést plavidlo o výkonu motoru větší než 20 kW je podmíněnou přílohou  žádosti o vydání plavebního dokladu ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou.

Znamená to že každý žadatel o vydání průkazu vůdce malého plavidla VMP nebo MPZ nad 20 kW musí doložit toto ověření, jinak nebude připuštěn k provedení počítačového testu. Tato náležitost spolu s lékařským potvrzením je nedílnou součástí Žádosti o vydání plavebního dokladu. (osnovu praktických dovedností naleznete v sekci ceník a podmínky)

FOTOGALERIE

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Váš pravidelný přínos informací. Nepřehlédněte důležitá sdělení ohledně získání
oprávnění kapitánských zkoušek a dalších informací nejen z domova ale i ze světa.

Máte dotazy? Nevíte jaký kurz zvolit? Potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám!
Sledujte nás