MENU

Termíny technických prohlídek malých plavidel v působnosti Státní plavební správy Přerov 2024

KURZY PLAVIDLA

Technické prohlídky plavidel v sídle pobočky Přerov se provádějí vždy v pondělí a středu v době 08:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel v sídle pobočky Přerov se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „on‑line objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy.

V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky v sídle pobočky Přerov přihlásí telefonicky, popř. e-mailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel mimo sídlo pobočky Přerov se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „on-line objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy. V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky mimo sídlo pobočky Přerov přihlásí telefonicky, popř. e‑mailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

On-line objednávání na technické prohlídky:

 • Systém umožňuje objednání již evidovaného malého plavidla na provedení technické prohlídky ve vybraných lokalitách, v územní působnosti pobočky Státní plavební správy Přerov.
 • Vstupovat do objednávkového systému je možné prostřednictvím webových stránek Státní plavební správy, v záložce „doklady plavidel“ a odkazu „on-line objednávání na technické prohlídky“.

Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel:

 • uvést technický stav plavidla do souladu s ustanoveními platné právní úpravy, zejména vyhlášky č. 334/2015 Sb., text vyhlášky a dalších předpisů důležitých pro vnitrozemskou plavbu je uveden na odkazu https://plavebniurad.cz/legislativa.
  přistavit kompletně vystrojené a vybavené plavidlo, včetně pohonné jednotky, předložit:
  1. vyplněnou žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na odkazu https://plavebniurad.cz/dok-pl/formulare),
  2. vydané lodní osvědčení, (u pravidelné technické prohlídky),
  3. doklady nutné k provedení vstupní technické prohlídky plavidla před zápisem plavidla do plavebního rejstříku viz https://plavebniurad.cz/dok-pl,
  4. platná osvědčení určených technických zařízení elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, pokud jsou taková zařízení instalovaná na plavidle. Příslušná osvědčení UTZ vystavují inspektoři uvedení v seznamu zveřejněném Státní plavební správou, viz https://plavebniurad.cz/dok-os/inspektor-utz/seznam-inspektoru-utz.
 • uhradit správní poplatek – výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 38 a č. 39. Úhrada správního poplatku je možná bezhotovostně nebo kolkovou známkou. Správní poplatek se stanoví jako součet položek všech úkonů, které se na základě podané žádosti provádí (např. technická prohlídka + vydání osvědčení + zápis plavidla do rejstříku nebo technická prohlídka + prodloužení platnosti osvědčení + schválení osvědčení určeného technického zařízení).

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek.

V případě prohlídek v sídle pobočky Přerov si žadatel evidovaného plavidla čas prohlídky vybírá z nabídky on-line objednávkového systému. V případě plavidel nově zapisovaných do rejstříku malých plavidel čas prohlídky bude určen při objednání.

V případě prohlídek mimo sídlo pobočky Přerov, bude orientační čas provedení prohlídky stanoven technikem a sdělen žadateli o technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo.

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že bude přihlášeno méně jak pět plavidel.

echnické prohlídky a prodlužování platnosti lodních osvědčení v roce 2024 budou prováděny v lokalitách a v termínech uvedených v následující tabulce:

TermínHodinaVodní plochaMísto konání
13.06.09:00-11:00VN BrněnskáTJ Lodní sporty Brno
20.06.09:00-11:00Štěrkovna NákloAreál MANEL-AQUA spol. s r.o.
27.06.09:00-11:00VN Nové MlýnyYachtClub Dyje z.s., Pavlov
11.07.09:00-11:00VN BrněnskáNámořní jachting Brno, a.s.
18.07.09:00-11:00VD DalešiceAreál ČEZ a.s., nad hrází
15.08.10:00-12:00VN VranovYacht club Vranovská přehrada z.s.
22.08.09:00-11:00Baťův kanálPlavební komora Petrov
29.08.09:00-11:00VN BrněnskáJachtklub Brno z.s.
29.08.13:00-14:30Řeka SvratkaAVAR Yacht, s.r.o., Veverská Bítýška
05.09.09:00-11:00VN Slezská HartaPřístaviště Leskovec
05.09.13:00-14:00VN Slezská HartaNová Pláň
10.09.09:00-11:00VN Nové MlýnyYachtClub Dyje z.s., Pavlov
12.09.09:00-11:00VD DalešiceAreál ČEZ a.s., nad hrází
17.09.09:00-11:00VN ŽermaniceParkoviště u hráze, pravý břeh

Informace je možno žádat a upřesňovat na

telefonu581 250 931-3
e-mailupobockaprerov@plavebniurad.cz
na internetových stránkáchhttp://plavebniurad.cz
v naléhavých případech mobilní telefon606 690 018.
Máte dotazy? Nevíte jaký kurz zvolit? Potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám!
Sledujte nás