MENU

Povinná výbava malého plavidla

KURZY PLAVIDLA

Vybavení plavidla lodními listinami

 • Osvědčení plavidla.
 • Seznam posádky a seznam cestujících pobývajících na plavidle po dobu delší než 24 h.
 • Povolení k provozu lodní radiostanice a deník, je-li jím plavidlo vybaveno.
 • Revizní kniha kotlů, tlakových nádob a elektro, pokud jsou tato zařízení na plavidle instalována.
 • Ostatní listiny – např. o odborné montáži požárně bezpečnostních zařízení.

p.s. lodní deník není povinnou výbavou malého plavidla

Výstroj plavidla

Plavidla s výtlakem do 500 kg

 • Nádobka pro vylévání vody nebo ruční pumpa (ne skútr nebo plavidlo s vodotěsně uzavřeným plovákem)
 • Vyvazovací lano nebo řetěz delší než 5 m.
 • Pádlo (ne skútr a veslice).
 • Záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na plavidle.

Plavidla s výtlakem nad 500 kg do 6 m délky

 • Nádobka pro vylévání vody nebo ruční pumpa pokud není plavidlo vybaveno drenážní soustavou.
 • Vyvazovací lano delší než 15 m.
 • Bidlo s háčkem.
 • Dvě pádla.
 • Trubka nebo zvon.
 • Návěsní svítilna.
 • Záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na plavidle.
 • Hasící přístroj min. 2 kg.
 • Lékárnička.

Plavidla s výtlakem nad 500 kg s délkou od 6 m až do 20 m délky

 • Nádobka pro vylévání vody nebo ruční pumpa pokud není plavidlo vybaveno drenážní soustavou.
 • Vyvazovací lano delší než 15 m a druhé lano delší než 10 m .
 • Bidlo s háčkem.
 • Minimálně 2 odrazníky.
 • Příslušenství ke strojnímu zařízení a nářadí (má-li plavidlo strojní pohon).
 • Vybavení pro opravu takeláže a plachet (je-li plachetnice).
 • Zařízení pro dávání zvukových signálů.
 • Vyhledávací svítilna.
 • Černý kužel (je-li plachetnice a má možnost užít motor).
 • Nejméně jeden záchranný kruh s úchopným lanem po obvodu (neplatí pro plavidla poháněná lidskou silou bez pohonu), vybaven samozápalným světlem (pro plavidla kat. “C”).
 • Plovoucí lano k záchrannému kruhu pro kat. “D” 16 m, pro kat. “C” 30 m.
 • Minimálně dva záchranné kruhy (je-li plavidlo delší jak 12 m).
 • Záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na plavidle.
 • Kotva (u plavidla jehož výtlak je vyšší než 1000 kg).
 • Hasící přístroj min. 2 kg a hasicí rouška (pokud je na plavidle zařízení s otevřeným ohněm).
 • Záchrany vor nebo člun.
 • Lékárnička s instrukcemi k záchraně.
Máte dotazy? Nevíte jaký kurz zvolit? Potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám!
Sledujte nás