MENU

Kde plout na spalovací motor

KURZY PLAVIDLA

Provoz plavidel se spalovacími motory na vodních cestách ČR

Z odst. 5 § 7 zákona 254/2001 Sb., o vodách, vyplývá, že plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených rozhodnutím vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm.  a) bodu 4 nebo podle předchozích předpisů pro chov ryb.

Hlavní zásady vyhlášky č. 46/2015 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Omezení plavebního provozu

 1. úplný zákaz plavby plavidel se spalovacími motory je taxativně uveden v příloze č. 1 k vyhlášce,
 2. na nesledovaných vodních cestách a účelových vodních cestách uvedených v příloze č. 2 vyhlášky je možná plavba plavidel se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW a ve výtlačném režimu plavby,
 3. povrchové vody do vzdálenosti 25 m od břehu, přehrady, jezu, hráze, nebo jiné stavby potřebné k nakládání s povrchovými vodami, nebo od vyznačeného prostoru pro koupání je možné užívat k plutí plavidla se spalovacím motorem, pouze pluje-li ve výtlačném režimu,
 4. povrchové vody na území, kde je vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, nelze užívat k plutí plavidel. Obdobně může být omezeno užití povrchových vod k plutí plavidel na území, kde byl orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav z důvodu povodně.

 úseky vodních toků se zákazem plavby mohou být označeny plavebním znakem A 12

 Sledované vodní cesty – bez omezení

 • Labe od říčního km km1012,58 (Jaroměř) po říční km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše Velké Žernoseky plavebním značením
 • Vltava od říčního km 239,5 (České Budějovice) po soutok s Labem
 • Morava od ústí Bečvy po soutok s Dyjí včetně průplavu Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál)
 • Bečva od Přerova po ústí do Moravy
 • Odra od Polanky nad Odrou po státní hranici s Polskem
 • Ostravice pod ústím Lučiny
 • Ohře od říčního km 3,0 (Terezín) po ústí do Labe
 • vodní tok Lužnice od říčního km 4,0 (Koloděje nad Lužnicí) po říční km 0,00 (ústí do vodního toku Vltavy),
 • vodní tok Otavy od říčního km 18,30 (Kavkovna) po říční km 0,00 (Zvíkov, ústí do vodního toku Vltavy),
 • vodní tok Sázavy od říčního km 2,50 (Pikovice) po říční km 0,00 (Davle, ústí do vodního toku Vltavy),
 • vodní tok Zámecká Dyje od říčního km 12,50 (odbočení z Dyje) po soutok s vodním tokem Dyje, včetně Staré Dyje,
 • přehradní nádrž Dalešice,
 • přehradní nádrž Stráž pod Ralskem,
 • přehradní nádrž Rozkoš,
 • přehradní nádrž Skalka,
 • přehradní nádrž Těrlicko,
 • přehradní nádrž Žermanice,
 • vodní plocha Barbora,
 • vodní plocha Matylda (Most),
 • vodní plocha Předměřice nad Labem (Správčický písník),
 • vodní plocha Velké Žernoseky,
 • rybník Oleksovice,
 • těžební jezera štěrkopísku s těžbou prováděnou plovoucími stroji – zde je nutný souhlas provozovatele těžby.

 Účelové vodní cesty, kde je možná plavba plavidel se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW a ve výtlačném režimu plavby

 • Vltava od říčního km 241,4 – po 239,60 včetně slepého ramene v Českých Budějovicích,
 • Malše v Českých Budějovicích od místa odběru vody pro teplárnu (říční km 1,757) po ústí do Vltavy,
 • Brněnská přehrada,
 • Hracholusky,
 • Lipno I,
 • Máchovo jezero,
 • Nové Mlýny I,
 • Nové Mlýny III,
 • rybník Svět,
 • Vranovská přehrada.

 Zákaz plavby se spalovacím motorem na vybraných vodních nádržích

Účelové vodní cesty

 • Baška,
 • Jesenice,
 • Nechranice,
 • Olešná,
 • Pastviny,
 • Plumlov,
 • Seč,
 • Slezská Harta.

Některé nesledované vodní cesty

 • Bystřička,
 • České Údolí,
 • Horní Bečva,
 • Jevišovice,
 • Jordán,
 • Lipno II (vyrovnávací zdrž),
 • Nové Mlýny II,
 • Pístov,
 • Seč,
Máte dotazy? Nevíte jaký kurz zvolit? Potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám!
Sledujte nás