MENU

Kam na výlet

KURZY PLAVIDLA

Baťův kanál

Nebo-li průplav Otrokovice-Rohatec je vodní cesta v délce 52 km, zprovozněno je 13 plavebních komor a umožněna jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Sudoměřicemi, případně slovenskou Skalicí. Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou. V úpravách vodní cesty bude pokračováno s cílem dovést ji až do Hodonína a Kroměříže. Vodní cesta částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubeným kanálem s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami a dalšími vodními stavbami. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty byly vybudovány podchody (ochozy s okovaným sníženým zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům).

Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí v Sudoměřících, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven typický “baťovský” domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, umožňují poznat technický um našich předků.

S využitím říčních úseků Baťova kanálu, které odpovídají svými parametry provozu větších lodí, se může počítat při výstavbě vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Provoz na Baťově kanálu by mohl zůstat zachován a díky vodnímu koridoru D-O-L by mohl být v budoucnu napojen na síť evropských vodních cest. Jedná se o velmi nepravděpodobnou variantu.

Vodní dílo Dalešice

Je přečerpávací vodní nádrž, která leží na řece Jihlavě jihovýchodně od Třebíče. Byla postavena v letech 1970 až 1978. Vzdutí hladiny je dlouhé 22 km a sahá až k obci Vladislav. Maximální objem nádrže 127,3 mil. m³ vody, patří k největším na Moravě. Nadmořská výška vodní plochy je 381,5 m. Maximální hloubka 85,5 m je největší v České republice. Nádrž má i rekreační využití, v jejím okolí je hodně soukromých chat a několik kempů, např. „Hartvíkovická pláž“. Je zde povolena plavba lodí se spalovacím motorem, dále je zde vymezen prostor pro vodní lyžování za plavidlem a sportovní činnost vodních skútrů a jetsurfů.

Vodní dílo Žermanice

Žermanická přehrada je údolní nádrž na řece Lučině u Žermanic. Byla vybudována v letech 1951 až 1958 pro zásobení ostravského průmyslu vodou. Jedná se o betonovou hráz dlouhou 314 m a vysokou 38 m. Vodní plocha zabírá 248 ha a celkový objem přehrady činí 25,3 mil. m³ vody. Maximální hloubka je 28 m. V důsledku stavby přehrady byly zatopeny vesnice Horní a Dolní Soběšovice. Při stavbě přehrady vznikla přírodní památka Žermanický lom, ten byl v roce vyhlášen přírodní památkou. Na vodní ploše přehrady je povolen provoz plavidel se spalovacím motorem.

Vodní dílo Těrlicko

Těrlická přehrada je údolní nádrž vybudovaná v letech 1955 až 1964 za účelem zásobování dolů a Třineckých železáren provozní vodou. K jejím dalším účelům patří ochrana před povodněmi, nadlepšování průtoků ve Stonávce a v současné době především rekreace. Při výstavbě došlo k zatopení části obce Těrlicko na jejímž území se přehrada nachází. Na vodní ploše přehrady je povolen provoz plavidel se spalovacím motorem, dále je zde vymezen prostor pro vodní lyžování za vlekem, prostor pro vodní lyžování za plavidlem, provoz pro sportovní činnost vodních skútrů a jetsurfů.

Máte dotazy? Nevíte jaký kurz zvolit? Potřebujete poradit? Neváhejte a zavolejte nám!
Sledujte nás