FAKTURA

5562022

DODAVATEL

MARAWORK s.r.o.

Sušice č. ev. 19

751 11, Sušice

Česká republika

IČO: 14043246
Telefon: +420 731 646 295
Email: kurzyplavidla@seznam.cz
www: www.kurzyplavidla.cz

ODBĚRATEL

Tomáš Unucka

Komorní Lhotka 404

73953 Komorní Lhotka

Česká republika

Telefon: 724545445
Email: tomasunucka404@gmail.com
Název banky: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6333600247/0100
Adresa dodání:
Tomáš Unucka
Komorní Lhotka 404, 73953 Komorní Lhotka
Datum vystavení: 19.04.2022
Datum splatnosti: 19.04.2022
Datum uskutečnění zdan. plnění: 19.04.2022
Variabilní symbol: 25.2.1999
Forma úhrady: Převodem na účet
Konstatní symbol: 0308

Fakturujeme Vám

Popis položky Množství MJ Cena za MJ Celkem
Fakturuji Vám odměnu za provedení kurzu, poradenskou a konzultační činnost. 1
Nejsme plátci DPH.
Celkem k úhradě:
Podpis a razítko
V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.