FAKTURA

6582022

DODAVATEL

MARAWORK s.r.o.

Sušice č. ev. 19

751 11, Sušice

Česká republika

IČO: 14043246
Telefon: +420 731 646 295
Email: kurzyplavidla@seznam.cz
www: www.kurzyplavidla.cz

ODBĚRATEL

Tomáš Macháč

Pastelník 427

72472 Mořkov

Česká republika

Telefon: 777731734
Email: machactomik1@gmail.com
Název banky: MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 244428978/0600
Adresa dodání:
Tomáš Macháč
Pastelník 427, 72472 Mořkov
Datum vystavení: 11.05.2022
Datum splatnosti: 11.05.2022
Datum uskutečnění zdan. plnění: 11.05.2022
Variabilní symbol: 53002022
Forma úhrady: Převodem na účet
Konstatní symbol: 0308

Fakturujeme Vám

Popis položky Množství MJ Cena za MJ Celkem
Fakturuji Vám odměnu za provedení kurzu, poradenskou a konzultační činnost. 1 5 900 Kč 5 900 Kč
Nejsme plátci DPH.
Celkem k úhradě: 5 900 Kč
Podpis a razítko
V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.