FAKTURA

16972023

DODAVATEL

MARAWORK s.r.o.

Sušice č. ev. 19

751 11, Sušice

Česká republika

IČO: 14043246
Telefon: +420 731 646 295
Email: kurzyplavidla@seznam.cz
www: www.kurzyplavidla.cz

ODBĚRATEL

Robin Bareš

Jiráskova

Krnov

Česká republika

Telefon: +420 601 567 711
Email: robik.b@seznam.cz
Název banky: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6333600247/0100
Adresa dodání:
Robin Bareš
Jiráskova, Krnov
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění zdan. plnění:
Variabilní symbol: 12342023
Forma úhrady: Převodem na účet
Konstatní symbol: 0308

Fakturujeme Vám

Popis položky Množství MJ Cena za MJ Celkem
Fakturuji Vám odměnu za provedení kurzu, poradenskou a konzultační činnost. 1 2 700 Kč 2 700 Kč
Nejsme plátci DPH.
Celkem k úhradě: 2 700 Kč
Podpis a razítko
V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.