FAKTURA

6362022

DODAVATEL

MARAWORK s.r.o.

Sušice č. ev. 19

751 11, Sušice

Česká republika

IČO: 14043246
Telefon: +420 731 646 295
Email: kurzyplavidla@seznam.cz
www: www.kurzyplavidla.cz

ODBĚRATEL

Petr Špaček

Na Kopečku 3110/46

78701 Šumperk

Česká republika

Telefon: 776826966
Email: petr.spacek@mav.cz
Název banky: MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 244428978/0600
Adresa dodání:
Petr Špaček
Na Kopečku 3110/46, 78701 Šumperk
Datum vystavení: 04.05.2022
Datum splatnosti: 04.05.2022
Datum uskutečnění zdan. plnění: 04.05.2022
Variabilní symbol: 29562022
Forma úhrady: Převodem na účet
Konstatní symbol: 0308

Fakturujeme Vám

Popis položky Množství MJ Cena za MJ Celkem
Fakturuji Vám odměnu za provedení kurzu, poradenskou a konzultační činnost. 1 2700 Kč 2700 Kč
Nejsme plátci DPH.
Celkem k úhradě: 2700 Kč
Podpis a razítko
V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.