FAKTURA

6942022

DODAVATEL

MARAWORK s.r.o.

Sušice č. ev. 19

751 11, Sušice

Česká republika

IČO: 14043246
Telefon: +420 731 646 295
Email: kurzyplavidla@seznam.cz
www: www.kurzyplavidla.cz

ODBĚRATEL

Jaromir Pešák

Čechy 128

75115 Přerov

Česká republika

Telefon: 602566451
Email: jaromirpesak@seznam.cz
Název banky: MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 244428978/0600
Adresa dodání:
Jaromir Pešák
Čechy 128, 75115 Přerov
Datum vystavení: 10.06.2022
Datum splatnosti: 10.06.2022
Datum uskutečnění zdan. plnění: 10.06.2022
Variabilní symbol: 06242022
Forma úhrady: Převodem na účet
Konstatní symbol: 0308

Fakturujeme Vám

Popis položky Množství MJ Cena za MJ Celkem
Fakturuji Vám odměnu za provedení kurzu, poradenskou a konzultační činnost. 1 5 900 Kč 5 900 Kč
Nejsme plátci DPH.
Celkem k úhradě: 5 900 Kč
Podpis a razítko
V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.