FAKTURA

17082023

DODAVATEL

MARAWORK s.r.o.

Sušice č. ev. 19

751 11, Sušice

Česká republika

IČO: 14043246
Telefon: +420 731 646 295
Email: kurzyplavidla@seznam.cz
www: www.kurzyplavidla.cz

ODBĚRATEL

David Sehnalik

Nova

Suchdol nad Odrou

Česká republika

Telefon: 731035865
Email: jechli@seznam.cz
Název banky: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6333600247/0100
Adresa dodání:
David Sehnalik
Nova, Suchdol nad Odrou
Datum vystavení: 26.05.2023
Datum splatnosti: 26.05.2023
Datum uskutečnění zdan. plnění: 26.05.2023
Variabilní symbol: 12512023
Forma úhrady: Převodem na účet
Konstatní symbol: 0308

Fakturujeme Vám

Popis položky Množství MJ Cena za MJ Celkem
Fakturuji Vám odměnu za provedení kurzu, poradenskou a konzultační činnost. 1 1 900 Kč 1 900 Kč
Nejsme plátci DPH.
Celkem k úhradě: 1 900 Kč
Podpis a razítko
V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.