FAKTURA

7732022

DODAVATEL

MARAWORK s.r.o.

Sušice č. ev. 19

751 11, Sušice

Česká republika

IČO: 14043246
Telefon: +420 731 646 295
Email: kurzyplavidla@seznam.cz
www: www.kurzyplavidla.cz

ODBĚRATEL

Adam Ištvan

Okrouhlá 20

62500 Brno

Česká republika

Telefon: 737887212
Email: istvan@agrorail.cz
Název banky: MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 244428978/0600
Adresa dodání:
Adam Ištvan
Okrouhlá 20, 62500 Brno
Datum vystavení: 23.08.2022
Datum splatnosti: 23.08.2022
Datum uskutečnění zdan. plnění: 23.08.2022
Variabilní symbol: 12022022
Forma úhrady: Převodem na účet
Konstatní symbol: 0308

Fakturujeme Vám

Popis položky Množství MJ Cena za MJ Celkem
Fakturuji Vám odměnu za provedení kurzu, poradenskou a konzultační činnost. 1 1 500 Kč 1 500 Kč
Nejsme plátci DPH.
Celkem k úhradě: 1 500 Kč
Podpis a razítko
V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.