KAPITÁNSKÝ PRŮKAZ


Ceník kurzů na rok 2019

Ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla
V M P
Vůdce malého plavidla

M P Z
Mezinárodní průkaz způsobilosti na moře
Vnitrozemské vody
+ Evropa
+ moře do 1 NM od břehu
Vnitrozemské vody
+ Evropa
Vnitrozemské vody
+ Evropa
+ moře do 1 NM od břehu
Motorový člun
Motorový člun
Motorový člun
PRAXE M
PRAXE M
PRAXE M
 
TEORIE M
TEORIE M+C
Výkon motoru neomezený
Výkon motoru neomezený
Výkon motoru neomezený
1 500 Kč
4 500 Kč
5 900 Kč
Cena zahrnuje :

Praktickou zkoušku na lodi (povinnou)
Cena zahrnuje :
Teoretický kurz VMP
pro kategorii M
Skripta, pomůcky a občerstvení

Praktickou zkoušku na lodi (povinnou)
Cena zahrnuje :
Teoretický kurz VMP, MPZ
pro kategorii M
Skripta, pomůcky a občerstvení

Praktickou zkoušku na lodi (povinnou)
Ceny nezahrnují kolky na žádost na Plavebním úřadu (Kč 500,-)
Ceny nezahrnují kolky na žádost na Plavebním úřadu (Kč 500,-)
Ceny nezahrnují kolky na žádost na Plavebním úřadu (Kč 500,-)Podmínky přijetí do kurzu:
 • Vyberete si termín a typ kurzu o který máte zájem.
 • Rezervujete si místo na kurzu.
 • Doložíte žádost o vydání průkazu VMP a posudek od lékaře (je nutné poslat originální dokumenty poštou nebo přínést osobně na adresu naší kanceláře .
 • Zúčastníte se teoretického kurzu VMP nebo MPZ dle typu průkazu, který chcete získat (teorie M - sobota, teorie C).
 • Absolvujete cvičnou plavbu a povinnou praktickou zkoušku
 • Po úspěšném složení praktické zkoušky Vám pověřená osoba - školitel vystaví osvědčení o způsobilosti vedení plavidla (ověření praktických dovedností) - postupujete k teoretické zkoušce na SPS.
 • Podstoupíte teoretickou část zkoušky na Státní plavební správě. Zkouška je formou testu a obvykle se koná v úterý po proběhnutí teoretického kurzu.
 • Po úspěšném složení teoretické zkoušky Vám SPS vydá průkaz VMP nebo MPZ.
 • Účastníkům kurzu zajišťujeme kompletní administrativu s tím spojenou, včetně zarezervování termínu zkoušky.Do kurzu budete zařazeni jakmile k nám poštou, nebo osobně doručíte veškeré náležitosti a uhradíte kurzovné (nejpozději 14 dnů před termínem kurzu o který máte zájem).

Místo je třeba dopředu rezervovat, kapacita školící místnosti je omezená:

 • Žádost o vydání plavebního dokladu – vyplněné základní údaje a podpis do středu vyhrazené plochy (podpis musí být výrazný: černou propiskou nebo slabým černým fixem) (žádost naleznete v sekci Formuláře ke stažení)
 • Zdravotní osvědčení od praktického lékaře (ne starší než 3 měsíce – vztaženo k termínu zkoušky)
 • Fotografie: 1 kus (rozměr 3,5 x 4,5 cm, barevná, ze současnosti)
 • Kolková známka Kč 500,-
 • Úhradu kurzovného je možno zaplatit v hotovosti nebo na bakovní účet. 
 • Úhradu kurzovného je však třeba provést nejpozději 14 dnů před termínem kurzu!


Ověřování praktických dovedností vůdce malého plavidla

(Příloha k informaci o kurzu VMP (z vyhlášky MD 42/2015)

Osnova průběhu zkoušky:

1/ Příprava na plavbu. Postup činností před vyplutím (kontrola lodního osvědčení, kontrola pohonných hmot, kontrola funkce kormidelních zařízení, kontrola funkce ostatních ovládacích prvků, kontrola funkce zvukové a světelné signalizace, kontrola povinné výbavy plavidla, potřeba informovat se na plavební podmínky: hloubky, proudění, víry, atd.)

 2/ Manévrování s plavidlem při odplouvání z přístavu (základní postup, nastartování motoru a kontrola funkce, odvázání a odplutí od stanoviště, manévrování při vyplutí z přístavu, manévry při potkávání, míjení a předjíždění, manévrování s plavidlem mezi bójemi, couvání proti proudu, zacouvání mezi bóje, nácvik záchrany tonoucího, po celou dobu vydávání pokynů a povelů posádce) 

3/ Proplavení plavební komorou (základní postup, signály, čekání, přednosti plavby, vplutí, vyvázání, vyplutí, pohyb osob při proplavování komorou, atd.)

 4/ Manévrování s plavidlem při vplutí do přístavu (základní postup, připlutí, vyvázání plavidla a zakotvení, zastavení motoru,  pokyny a povely posádce, předvedení základních uzlů)

 5/ Činnost při mimořádných situacích (postup při nehodách, kolizích, nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků)

 6/ Závěr -  VyhodnoceníV případě nenastoupení na kurz se kurzovné nevrací, Vaše místo by mohl obsadit někdo jiný.