KAPITÁNSKÝ PRŮKAZ


Ceník kurzů na rok 2021

Ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla
V M P
Vůdce malého plavidla

M P Z
Mezinárodní průkaz způsobilosti na moře
Vnitrozemské vody
+ Evropa
+ moře do 1 NM od břehu
Vnitrozemské vody
+ Evropa
Vnitrozemské vody
+ Evropa
+ moře do 1 NM od břehu
Motorový člun
Motorový člun
Motorový člun
PRAXE M
PRAXE M
PRAXE M
 
TEORIE M
TEORIE M+C
Výkon motoru neomezený
Výkon motoru neomezený
Výkon motoru neomezený
1 500 Kč
4 500 Kč
5 900 Kč
Cena zahrnuje :

Praktickou zkoušku na lodi (povinnou)
Cena zahrnuje :
Teoretický kurz VMP
pro kategorii M
Skripta, pomůcky a občerstvení

Praktickou zkoušku na lodi (povinnou)
Cena zahrnuje :
Teoretický kurz VMP, MPZ
pro kategorii M
Skripta, pomůcky a občerstvení

Praktickou zkoušku na lodi (povinnou)
Ceny nezahrnují kolky na žádost na Plavebním úřadu (Kč 500,-)
Ceny nezahrnují kolky na žádost na Plavebním úřadu (Kč 500,-)
Ceny nezahrnují kolky na žádost na Plavebním úřadu (Kč 500,-)Podmínky a informace ke kurzu:
 • Vyberete si termín a typ kurzu o který máte zájem a místo si rezervujte volnou formou emailem kurzyplavidla@seznam.cz
 • Doložíte žádost o vydání průkazu VMP a posudek od lékaře (je nutné poslat originální dokumenty poštou nebo přínést osobně na adresu naší kanceláře .
 • Zúčastníte se teoretického kurzu VMP nebo MPZ dle typu oprávnění, které chcete získat.
 • Absolvujete cvičnou plavbu a povinnou praktickou zkoušku v případě oprávnění M.
 • Postupujete k teoretické zkoušce na Plavebním úřadu. Zkouška  probíhá formou testu na PC. V sekci termíny kurzů naleznete plánované termíny zkoušek. Lze však zvolit i jiný termín, případně si přímo zaregistrovat žádost online na stránkách Plavebního úřadu. 
 • Po úspěšném složení teoretické zkoušky Vám Plavební úřad  vydá zhruba během týdne průkaz VMP, případně MPZ, průkazy je třeba osobně vyzvednout na Plavebním úřadu.
 • Účastníkům kurzu zajišťujeme kompletní administrativu s tím spojenou, včetně zaregistrování termínu zkoušky, k tomu ovšem potřebujeme mít veškeré dokumenty  nejpozději 3. týdny před termínem kurzu kompletní a v originále u nás.
Plavební úřad změnil postup přijímání žádostí ke zkouškám. Stále lze veškeré dokumenty doručit v papírové formě, ale přibyla i možnost online registrace přímo na stránkách Plavebního úřadu. S touto změnou ovšem došlo ke zrušení veškerých rezervací termínů školících středisek. Je třeba proto včas, nejpozději 3. týdny před termínem kurzu doručit kompletní žádost a potvrzení od lékaře viz. níže. Při pozdějším doručení hrozí riziko, že již bude plánovaný termín obsazený. Termínů na zkoušky na Plavebním úřadu je naštěstí dostatek, jen je potřeba s případnou změnou termínu počítat.

Jak kapacita na zkouškách, tak i kapacita školících prostor je omezená, proto je potřeba vše včas rezervovat. Rádi pro Vás zajistíme vše ohledně registrace termínu na zkouškách, potřebujeme k tomu:

 • Žádost o vydání plavebního dokladu – vyplněné základní údaje a podpis do středu vyhrazené plochy (podpis musí být výrazný: černou propiskou nebo slabým černým fixem) (žádost naleznete v sekci Formuláře ke stažení, včetně vzorově vyplněné žádosti)
 • Zdravotní osvědčení od praktického lékaře (ne starší než 3 měsíce – vztaženo k termínu zkoušky, formulář je také na našich stránkách ke stažení)
 • Kolková známka Kč 500,-, případně se tato částka připočítá k ceně kurzu.
 • Úhradu kurzu je možno zaplatit v hotovosti, platební kartou, nebo bankovním převodem na základě námi vystaveného daňového dokladu, nejpozději 1 týden, před termínem kurzu.

Ověřování praktických dovedností vůdce malého plavidla - osnova zkoušky
(dle vyhlášky MD 42/2015)

1/ Příprava na plavbu. Postup činností před vyplutím (kontrola lodního osvědčení, kontrola pohonných hmot, kontrola funkce kormidelních zařízení, kontrola funkce ostatních ovládacích prvků, kontrola funkce zvukové a světelné signalizace, kontrola povinné výbavy plavidla, potřeba informovat se na plavební podmínky: hloubky, proudění, víry, atd.)

 2/ Manévrování s plavidlem při odplouvání z přístavu (základní postup, nastartování motoru a kontrola funkce, odvázání a odplutí od stanoviště, manévrování při vyplutí z přístavu, manévry při potkávání, míjení a předjíždění, manévrování s plavidlem mezi bójemi, couvání proti proudu, zacouvání mezi bóje, nácvik záchrany tonoucího, po celou dobu vydávání pokynů a povelů posádce) 

3/ Proplavení plavební komorou (základní postup, signály, čekání, přednosti plavby, vplutí, vyvázání, vyplutí, pohyb osob při proplavování komorou, atd.)

 4/ Manévrování s plavidlem při vplutí do přístavu (základní postup, připlutí, vyvázání plavidla a zakotvení, zastavení motoru,  pokyny a povely posádce, předvedení základních uzlů)

 5/ Činnost při mimořádných situacích (postup při nehodách, kolizích, nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků)

 6/ Závěr -  VyhodnoceníV případě nenastoupení na kurz se kurzovné nevrací, Vaše místo by mohl obsadit někdo jiný.